Ochrana osobných údajov

  1. Prevádzkovateľom portálu www.e-konzultant.sk je spoločnosť Togira s.r.o, so sídlom Bajkalská 21/A, 821 02 Bratislava, IČO: 47 089 491.

  2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť jemu zverené osobné údaje a postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov.

  3. Prevádzkovateľ nebude bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa spracovávať, zdieľať, predávať ani používať jemu zverené osobné údaje.

  4. Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať, zhromažďovať a sledovať osobné údaje jednotlivých užívateľov pre vlastné potreby, tj. najmä za účelom poskytovania služieb, pre marketingové a štatistické účely alebo za účelom skvalitňovania služieb.

 

Aké osobné údaje zhromažďujeme 

O užívateľovi zhromažďujeme osobné údaje, ktoré možno rozdeliť do dvoch kategórií:

A. Verejné osobné údaje

meno, priezvisko, titul, telefón, e-mailová adresa, fotografie

B. Neverejné osobné údaje slúžiace prevádzkovateľovi (napríklad pre fakturáciu)

IČO a DIČ, fakturačná adresa

 

Ako s osobnými údajmi nakladáme

  1. Verejné aj neverejné osobné informácie sú automaticky spracovávané zabezpečeným systémom a uchovávané v bezpečnom formáte v databáze prevádzkovateľa.

  2. Prístup k informáciám o užívateľovi má iba prevádzkovateľ webu Togira s.r.o.

Veľmi nám záleží na tom, aby sme sa nedoupúšťali spamovania. Všetky správy, ktoré rozosielame, sú opatrené odkazom na odhlásenie. Ak správy od nás nechcete ďalej dostávať, použite, prosím, odhlasovacie odkazy alebo nám napíšte email na adresu admin@e-konzultant.sk

Už len pár klikov vás delí od spustenia vlastného webu.
Vyplňte údaje o sebe a užívajte si 30 dňové testovacie obdobie zadarmo.